Mở trình đơn chính

Cá sấu Mỹ

trang định hướng Wikimedia

Cá sấu Mỹ trong tiếng Việt dùng để chỉ: