Cá trắm

trang định hướng Wikimedia

Cá trắm có thể là một trong các loài cá sau: