Mở trình đơn chính

Các nước Cộng hoà tự trị của Liên bang Xô Viết

Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa tự trị của Liên bang Xô Viết (tiếng Nga: Автономная Советская Социалистическая Республика,АССР; chuyển tự: ASSR), thường được gọi tắt là nước cộng hòa tự trị (Автономная Республика) là đơn vị hành chính trực thuộc các nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Liên bang Nga, Ukraine, Uzbek, Gruzia và Azerbaijan. Các nước cộng hòa tự trị có vị thế thấp hơn các nước cộng hòa của Liên Xô, nhưng cao hơn các Tỉnh tự trịKhu tự trị. Thí dụ, Ở Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Liên bang Nga, chủ tịch chính phủ các nước cộng hòa tự trị trước đây từng là thành viên chính thức của chính phủ Nga. Không như các nước cộng hòa, các nước cộng hòa tự trị không có quyền tự ly khai ra khỏi Liên Xô. Cấp độ chính trị, khả năng quản lý và văn hoá được chuộng lâu dài - nó có thật vào khoảng những năm 1920 (Korenizatsiya), 1950 sau khi Stalin chết, và ở thời Brezhnev.[1]

Sau khi Liên Xô tan rã vào năm 1991, các quốc gia này tách ra thành các quốc gia hậu Xô viết độc lập với chính phủ theo thể chế mới (cộng hòa, dân chủ,...).

Mục lục

CHXHCNXV AzerbaijanSửa đổi

CHXHCNXV GruziaSửa đổi

CHXHCNXVLB NgaSửa đổi

Hiến pháp 1978 của Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Liên bang Nga công nhận mười sáu nước Cộng hoà tự trị bên trong nó. Chính thể hiện tại (như ở tháng 10 năm 2007) bên trong Liên bang Nga được đặt trong ngoặc đơn:

Một số các nước Cộng hoà tự trị khác cũng tồn tại trong Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Liên bang Nga tại một thời điểm ngắn trong lịch sử Xô Viết:

CHXHCNXV UkrainaSửa đổi

CHXHCNXV UzbekistanSửa đổi

Xem thêmSửa đổi