Các nhà lãnh đạo Đông Đức

Tập thể lãnh đạo Đông Đức là các chức vụ đứng đầu Nhà nước Đông Đức.

Tập thể lãnh đạo Đông Đức
Coat of arms of East Germany.svg
Thành lập7/10/1949
Người đầu giữ chức
Người cuối cùng giữ chức
Bãi vị
  • 6/12/1989 /
  • 18/3/1990
    (Chế độ Cộng sản kết thúc)
  • 3/10/1990
    (Nước Đức tái thống nhất)
Dinh thựCung điện Schönhausen
Majakowskiring
Waldsiedlung

Trước khi Đông Đức được Liên Xô thành lập năm 1948, Ủy ban Kinh tế Đức (DWK) là chính quyền quản lý vùng chiếm đóng Liên Xô tại Đức Quốc xã. Chủ tịch Ủy ban là Heinrich Rau.

Vào ngày 7/10/1949, Cộng hoà Dân chủ Đức (NRR) hay còn được gọi Đông Đức tuyên bố thành lập và đảm nhận các chức năng của chính quyền DWK.

Các chức vụ hiện tại đã bị xóa bỏ, vị trí quan trọng nhất trong Đông Đức là Tổng bí thư Đảng Xã hội Chủ nghĩa Thống nhất Đức (SED) (chức danh Bí thư thứ nhất trong khoảng 1953-1976). Đảng Cộng sản và lãnh đạo Đảng nắm giữ quyền lực tối cao đối với nhà nước và chính phủ.

Nguyên thủ quốc gia ban đầu là Chủ tịch nước Cộng hoà Dân chủ Đức. Sau khi Wilhelm Pieck qua đời khi đang tại nhiệm vào năm 1960, chức vụ được thay thế bằng một người lãnh đạo tập thể nhà nước, Hội đồng Nhà nước. Chức vụ Chủ tịch thường do lãnh đạo Đảng nắm quyền.

Đứng đầu Chính phủ là Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, đôi khi còn gọi là Thủ tướng Chính phủ.

Các tổ chức quan trọng khác bao gồm Đại hội Nhân dân Đức, các phiên họp do Chủ tịch Đại hội Nhân dân Đức chủ trì, và kể từ năm 1960, Hội đồng Quốc phòng, nắm giữ quyền lực tối cao lực lượng vũ trang Đông Đức và có thẩm quyền không giới hạn đối với Nhà nước trong thời chiến. Hội đồng bao gồm các thành viên của Ủy ban Trung ương và Bộ Chính trị Đảng Xã hội Chủ nghĩa Thống nhất Đức, đứng đầu là Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng là lãnh đạo Đảng.

Phong trào chính trị đã hoàn toàn thay đổi sau Cách mạng Hòa bình vào cuối năm 1989, trong đó SED phải từ bỏ độc Đảng về quyền lực chính trị, Hội đồng Quốc phòng và Hội đồng Nhà nước bị bãi bỏ. Các tổ chức còn lại là Đại hội Nhân dân Đức, Chủ tịch mặc định trở thành nguyên thủ quốc gia Đông Đức và ​​Hội đồng Bộ trưởng, cả hai đều dựa trên các cuộc bầu cử dân chủ đầu tiên, diễn ra vào tháng 3 năm 1990. Cộng hòa Dân chủ Đức thống nhất với Cộng hòa Liên bang Đức vào 3/10/1990, chấm dứt sự tồn tại của Đông Đức.

Lãnh đạo Đảng Xã hội Chủ nghĩa Thống nhất Đức (SED)Sửa đổi

 
Đảng huy Đảng Xã hội Chủ nghĩa Thống nhất Đức
STT Chân dung Tên
(Sinh–Mất)
Bổ nhiệm Miễn nhiệm Đảng chính trị
Chủ tịch Liên minh Đảng Xã hội Chủ nghĩa Thống nhất Đức
Vorsitzende der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands
  Wilhelm Pieck
(1876–1960)
22/4/1946 25/7/1950 SED
  Otto Grotewohl
(1894–1964)
Tổng Bí thư Ủy ban Trung ương
(Bí thư thứ nhất Ủy ban Trung ương 1953–1976)
Generalsekretär/Erster Sekretär des Zentralkommitees
1   Walter Ulbricht
(1893–1973)
25/7/1950 3/5/1971 SED
2   Erich Honecker
(1912–1994)
3/5/1971 18/10/1989 SED
3   Egon Krenz
(sinh 1937)
18/10/1989 3/12/1989 SED
Chủ tịch Ủy ban Trung ương (Danh dự)
Vorsitzender des Zentralkommitees
  Walter Ulbricht
(1893–1973)
3/5/1971 1/8/1973 SED

Vào ngày 1/12/1989, Đại hội Nhân dân Đức đã thay đổi Hiến pháp Đông Đức, không cho phép SED độc quyền nắm quyền lực - do đó chế độ Cộng sản ở Đông Đức bị xóa bỏ. Trước đó một tháng, SED đã chuyển từ đảng theo chủ nghĩa Lenin sang Đảng dân chủ xã hội chủ nghĩa, đổi tên thành Đảng Thống nhất Xã hội chủ nghĩa - Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ (PDS). Do đó, các nhà lãnh đạo tiếp theo của đảng không còn là lãnh đạo của Đông Đức nữa.

Nguyên thủ quốc giaSửa đổi

STT Chân dung Tên
(Sinh–Mất)
Bổ nhiệm Miễn nhiệm Đảng chính trị
Chủ tịch nước
Staatspräsident
  Johannes Dieckmann
(1893–1969)
Quyền Chủ tịch
7/10/1949 11/10/1949 LDPD
1   Wilhelm Pieck
(1876–1960)
11/10/1949 7/9/1960 SED
  Johannes Dieckmann
(1893–1969)
Quyền Chủ tịch
7/9/1960 12/9/1960 LDPD
Chủ tịch Hội đồng Nhà nước
Vorsitzender des Staatsrats
1   Walter Ulbricht
(1893–1973)
12/9/1960 1/8/1973 SED
  Friedrich Ebert, Jr.
(1894–1979)
Quyền Chủ tịch
1/8/1973 3/10/1973 SED
2   Willi Stoph
(1914–1999)
3/10/1973 29/10/1976 SED
3   Erich Honecker
(1912–1994)
29/10/1976 18/10/1989 SED
4   Egon Krenz
(sinh 1937)
18/10/1989 6/12/1989 SED
5   Manfred Gerlach
(1928–2011)
6/12/1989 5/4/1990 LDPD
Chủ tịch Đại hội Nhân dân Đức
Präsident der Volkskammer
1   Sabine Bergmann-Pohl
(sinh 1946)
5/4/1990 2/10/1990 CDU

Lãnh đạo Chính phủSửa đổi

STT Chân dung Tên
(Sinh–Mất)
Bổ nhiệm Miễn nhiệm Đảng chính trị
Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng
Vorsitzender des Ministerrats
1   Otto Grotewohl
(1894–1964)
12/10/1949 21/9/1964 SED
2   Willi Stoph
(1914–1999)
21/9/1964 3/10/1973 SED
3   Horst Sindermann
(1915–1990)
3/10/1973 29/10/1976 SED
4   Willi Stoph
(1914–1999)
29/10/1976 13/11/1989 SED
5   Hans Modrow
(sinh 1928)
13/11/1989 12/4/1990 SED / PDS
6   Lothar de Maizière
(sinh 1940)
12/4/1990 2/10/1990 CDU

Lãnh đạo Nghị việnSửa đổi

STT Chân dung Tên
(Sinh–Mất)
Bổ nhiệm Miễn nhiệm Đảng chính trị
Chủ tịch Đại hội Nhân dân
Präsident der Volkskammer
1   Johannes Dieckmann
(1893–1969)
7/10/1949 22/2/1969 LDPD
2   Gerald Götting
(1923–2015)
12/5/1969 29/10/1976 CDU
3   Horst Sindermann
(1915–1990)
29/10/1976 13/11/1989 SED
4   Günther Maleuda
(1931–2012)
13/11/1989 5/4/1990 DBD
5   Sabine Bergmann-Pohl
(born 1946)
5/4/1990 2/10/1990 CDU

Lãnh đạo Quân độiSửa đổi

 
Quân huy Quân đội Nhân dân Quốc gia
STT Chân dung Tên
(Sinh–Mất)
Bổ nhiệm Miễn nhiệm Đảng chính trị
Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng
Vorsitzender des Nationalen Verteidigungsrates
1   Walter Ulbricht
(1893–1973)
10/2/1960 3/5/1971 SED
2   Erich Honecker
(1912–1994)
3/5/1971 18/10/1989 SED
3   Egon Krenz
(sinh 1937)
18/10/1989 6/12/1989 SED

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi