Quốc gia cấu thành Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) được cấu thành từ 4 nước (country): Anh (England), Bắc Ireland, ScotlandWales.[1][2] Trước năm 1922, cả hòn đảo Ireland, tức bao gồm lãnh thổ của Cộng hòa Ireland, là một trong những nước thuộc vương quốc này. Khi đó vương quốc có quốc hiệu là "Vương quốc Liên hiệp Anh và Ireland" (United Kingdom of Great Britain and Ireland)

Các quốc gia cấu thành Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland
Vị trí Anh
Số lượng còn tồn tại4

England, Bắc Ireland, Scotland và Wales không được liệt vào danh sách các quốc gia của Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO). Tuy nhiên danh sách ISO về các vùng ở vương quốc Anh được cung cấp bởi tiêu chuẩn Anh đã dùng chữ "country" để mô tả England, Scotland và Wales.[3] Bắc Ireland, ngược lại, được mô tả là một tỉnh (province).[3] Quốc hội của Vương quốc Anh và chính phủ của nước này chịu trách nhiệm về mọi vấn đề về lập pháp và hành pháp, ngoại trừ những lãnh vực mà đã giao cho các quốc hội địa phương (Bắc Ireland, Scotland và Wales). England chịu trách nhiệm hoàn toàn cho quốc hội vương quốc Anh mà tập trung ở London.

Thống kê

sửa

Tên
Quốc kỳ Dân số
(Thống kê 2011)
Diện tích
(km²)
Mật độ dân số
(người/km²)

Thủ phủ
Ủy quyền
cơ quan lập pháp
Hệ thống
luật pháp
Anh (England)   53,012,456 130,395 406.55 Luân Đôn Không Luật Anh
Scotland   5,295,000 78,772 67.22 Edinburgh Luật Scotland
Wales   3,063,456 20,779 147.43 Cardiff Luật AnhLuật Wales lâm thời
Bắc Ireland  
(không chính thức)
1,810,863 13,843 130.81 Belfast Luật Bắc IrelandIrish Land Acts
Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland   63,181,775 243,789 259.16 Luân Đôn Quốc hội Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

Chú thích

sửa
  1. ^ Are Scotland, England, Wales, or Northern Ireland independent countries? Lưu trữ 2016-03-04 tại Wayback Machine About.com geography
  2. ^ UK Cabinet Office: Devolution Glossary Lưu trữ [Date missing] tại UK Government Web Archive (Accessed ngày 7 tháng 9 năm 2010): "United Kingdom: Term used most frequently for the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, the modern sovereign state comprising England, Scotland, Wales and Northern Ireland."
  3. ^ a b 13 tháng 12 năm 2011.pdf ISO Newsletter ii-3-ngày 13 tháng 12 năm 2011[liên kết hỏng]