Các quốc gia hậu Xô viết

Bài viết danh sách Wikimedia

Liên Xô là một liên bang thành lập trên cơ sở các nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa thành phần. Sau khi Liên Xô tan rã vào năm 1991, các nước này tách ra thành các quốc gia độc lập với chính phủ theo thể chế mới (cộng hòa, dân chủ,...).

Các quốc gia từng thuộc Liên Xô theo thứ tự bảng chữ cái Latinh #1 Armenia #2 Azerbaijan #3 Belarus #4 Estonia #5 Georgia #6 Kazakhstan #7 Kyrgyzstan #8 Latvia #9 Litva #10 Moldova #11 Nga #12 Tajikistan #13 Turkmenistan #14 Ukraina #15 Uzbekistan

Thứ tự của các nước cộng hòa lập thành Liên Xô được quy định trong điều 71, chương 8 của Hiến pháp Liên bang các nước Cộng hòa Xô-viết. Về đại thể, thứ tự này cũng tương ứng với dân số của các nước cộng hòa khi các nước này được thành lập.

 1. Nga
 2. Ukraina
 3. Belarus
 4. Uzbekistan
 5. Georgia
 6. Kazakhstan
 7. Azerbaijan
 8. Litva
 9. Moldova
 10. Latvia
 11. Kyrgyzstan
 12. Tajikistan
 13. Armenia
 14. Turkmenistan
 15. Estonia

Xếp hạng theo diện tíchSửa đổi

Thứ tự [1] Thứ tự [2] Nước cộng hòa Diện tích (km²) %
1 1 Liên bang Nga 17.075.200 76,62
2 9 Kazakhstan 2.727.300 12,24
3 44 Ukraina 603.700 2,71
4 52 Turmenistan 488.100 2,19
5 56 Uzbekistan 447.400 2,01
6 84 Belarus 207.600 0,93
7 85 Kyrgyzstan 198.500 0,89
- - Karelia-Phần Lan 172.400 0,77
8 93 Tajikistan 143.100 0,64
9 112 Azerbaijan 86.600 0,39
10 119 Georgia 69.700 0,31
11 121 Litva 65.200 0,29
12 122 Latvia 64.589 0,29
13 130 Estonia 45.226 0,20
14 135 Moldova 33.843 0,15
15 138 Armenia 29.800 0,13

Xếp hạng theo dân sốSửa đổi

Bảng xếp hạng sau dựa theo số liệu năm 2020

Thứ tự Nước cộng hòa
1 Nga 145.920.352 (Nguồn: https://danso.org/nga/)
2 Ukraina 43.566.142 (Nguồn: https://danso.org/ukraine/)
3 Uzbekistan 33.762.180 (Nguồn: https://danso.org/uzbekistan/)
4 Kazakhstan 18.913.758 (Nguồn: https://danso.org/kazakhstan/)
5 Azerbaijan 10.192.021 (Nguồn: https://danso.org/azerbaijan/)
6 Tajikistan 9.670.757 (Nguồn: https://danso.org/tajikistan/)
7 Belarus 9.445.269 (Nguồn: https://danso.org/belarus/)
8 Kyrgyzstan 6.589.586 (Nguồn: https://danso.org/kyrgyzstan/)
9 Turkmenistan 6.085.659 (Nguồn: https://danso.org/turkmenistan/)
10 Moldova 4.027.723 (Nguồn: https://danso.org/moldova/)
11 Georgia 3.983.271 (Nguồn: https://danso.org/georgia/)
12 Armenia 2.966.307 (Nguồn: https://danso.org/armenia/)
13 Litva 2.701.903 (Nguồn: https://danso.org/lithuania/)
14 Latvia 1.874.103 (Nguồn: https://danso.org/latvia/)
15 Estonian 1.325.691 (Nguồn: https://danso.org/estonia/)

Xếp hạng theo mật độ dân cưSửa đổi

Thứ tự Nước cộng hòa Mật độ
1 Moldova 128,2
2 Armenia 110,3
3 Ukraina 85,6
4 Azerbaijan 81,3
5 Georgia 77,5
6 Litva 56,6
7 Belarus 48,9
8 Uzbekistan 44,5
9 Latvia 41,3
10 Tajikistan 35,7
11 Estonia 34,6
12 Kyrgyzstan 21,4
13 Nga 8,6
14 Turkmenistan 7,2
15 Kazakhstan 6,1

Xếp hạng theo sức mua tương đươngSửa đổi

Xếp hạng CIS Xếp hạng thế giới Quốc gia 2005 GDP (PPP)triệu USD
SNG 2.301.554
1 9 Nga 1.585.478
2 27 Ukraina 339.676
3 55 Kazakhstan 123.992
4 66 Belarus 70.524
5 76 Uzbekistan 48.137
6 86 Turkmenistan 39.458
7 87 Azerbaijan 37.841
8 124 Georgia 15.522
9 130 Armenia 15000
10 135 Kyrgyzstan 10.626
11 141 Tajikistan 8.711
12 143 Moldova 8.157

Xếp hạng theo thu nhập bình quân đầu ngườiSửa đổi

Xếp hạng dưới đây dựa theo số liệu năm 2005 của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).

Thứ tự [1] Thứ tự[2] Nước cộng hòa Thu nhập bình quân đầu người
1 47 Estonia 9.727
2 52 Litva 7.511
3 54 Latvia 7.193
4 61 Nga 5.396
5 78 Kazakhstan 3.717
6 56 Turkmenistan 3.516
7 86 Belarus 3.031
8 109 Ukraina 1.727
9 113 Azerbaijan 1.493
10 114 Georgia 1.493
11 122 Armenia 1.137
12 130 Moldova 825
13 151 Kyrgyzstan 473
14 153 Uzbekistan 445
15 162 Tajikistan 364

So sánh với một số nước Đông Âu từng là thành viên của Khối Warszawa.

Thứ tự[2] Nước cộng hòa Thu nhập bình quân đầu người
34 Slovenia 17.066
42 Cộng hòa Séc 12.106
44 Hungary 11.217
48 Slovakia 8.647
50 Croatia 8.345
51 Ba Lan 7.875
72 România 4.539
81 Bulgaria 3.459
84 Serbia và Montenegro 3.139
97 Bắc Macedonia 2.431
98 Bosna và Hercegovina 2.405
99 Albania 2.348

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

 1. ^ a b trong phạm vi Liên Xô
 2. ^ a b c so với các nước trên thế giới