Cám Du (chữ Hán phồn thể:贛榆, chữ Hán giản thể: 赣榆区) là một quận thuộc địa cấp thị Liên Vân Cảng, tỉnh Giang Tô, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Quận này có diện tích 1408 ki-lô-mét vuông, dân số 1,07 triệu người. Mã số bưu chính là 222100. Chính quyền quận đóng ở trấn Thanh Khẩu. Về mặt hành chính, quận này được chia ra các đơn vị gồm nhai đạo, trấn, hương.

Các đơn vị hành chính Sửa đổi

Cuối năm 2004, quận này có 18 trấn:

Con số thống kê năm 2004.

Tham khảo Sửa đổi