Cát lúnhỗn hợp cátđất sét ướt nước. Các hạt cát dính nhau do đất sét ướt, nó hoạt động như một loại keo nửa cứng nửa lỏng. Giữa đất sét có nhiều lực tự nhiên va chạm nhau. Một số là lực đẩy, một số là lực hút. Khi không có ai bước trên cát, các lực đẩy tác động lên hạt cát. Cát lún trở nên thoáng khí, có nhiều không gian ở giữa các hạt cát. Nếu có người đi vào khu vực này, tức là bàn chân họ đè nặng trên cát sẽ tạo sức ép đủ để phá vỡ cấu trúc xếp chồng của các hạt cát vốn đã được đất sét ổn định, và tạo ra một phản ứng dây chuyền. Các phân tử đất sét lúc này dính vào nhau và không còn đảm bảo vai trò gắn kết các hạt cát. Cát đổ sụp lớp này đến lớp khác và dồn đống dưới đáy, trong khi đó nước nổi lên trên do nhẹ hơn.

Minh họa hiện tượng cát lún

Tham khảoSửa đổi