Câu lạc bộ bóng đá Hà Nội (định hướng)

Câu lạc bộ bóng đá Hà Nội trong tiếng Việt có thể dẫn tới tên gọi của nhiều đội bóng đá khác nhau có trụ sở trên địa bàn Hà Nội: