Câu lạc bộ bóng đá Hà Nội (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Câu lạc bộ bóng đá Hà Nội là tên gọi của nhiều đội bóng đá khác nhau có trụ sở tại thành phố Hà Nội, Việt Nam: