Cây (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Cây có thể có một số nghĩa dưới đây: