Cây phả hệ các vị thần Hy Lạp

Phả hệ các vị thần Hy Lạp

Xem thêm: Thần


Chaos
Hỗn mang
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tartarus
Địa Ngục
 
Gaia
Trái Đất
 
 
Eros
Ham Muốn[1]
 
Erebus
Bóng Tối
 
Nyx
Bóng Đêm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Moros
Định Mệnh
 
Oneiroi
Giấc Mơ
 
Nemesis
Trừng Phạt
 
Momus
Kết Án
 
Philotes
Tình bạn
 
Geras
Già Nua
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Typhon
Bão Tố
 
Uranus
Bầu Trời
 
 
Ourea
Núi
 
Pontus
Biển
 
Aether
Không Khí
 
Hemera
Ngày
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thanatos
Tử Thần
 
Hypnos
Giấc Ngủ
 
Eris
Xung Đột
 
Apate
dối trá
 
Oizys
Thất vọng
 
Moirai &
Keres
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erinyes
 
Gigantes
 
Meliae
 
Aphrodite[2]
 
Hecatonchires
 
Các Titan
 
Cyclopes
 
Echidna
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oceanus
 
Tethys
 
Hyperion
 
Theia
 
Coeus
 
Phoebe
 
Cronus
 
Rhea
 
Themis
 
Mnemosyne
 
Crius
 
Iapetus
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oceanids
 
 
 
Clymene
 
Helios
 
 
Eos
 
 
 
Asteria
 
 
Demeter
 
 
Hestia
 
 
Hera
 
 
 
 
 
 
 
 
Prometheus
 
 
Epimetheus
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inachus
 
Melia
 
 
 
Heliades
 
Selene
 
 
Leto
 
Hades
 
 
Poseidon
 
 
Zeus
 
 
 
 
 
 
 
 
Muses
 
Atlas
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Io
 
Pleione
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apollo
 
Artemis
 
 
 
Persephone
 
Athena
 
 
Hebe
 
 
Hephaestus[3]
 
 
Ares
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hyades
 
Hesperides
 
Pleiades
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Epaphus
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enyo
 
Eileithyia
 
 
Dione
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dryope
 
 
 
 
 
 
Maia
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alcmene
 
 
 
Semele
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hermes
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aphrodite[2]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Heracles
 
 
Dionysus
 
 
Pan
 
Tyche
 
Rhode
 
Peitho
 
Eunomia
 
Hermaphroditus
 
 
Eros[1]
 
 
Harmonia
 
 
Deimos
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anteros
 
Himeros
 
Phobos
 
 
 

Ghi chúSửa đổi

  • Các vị thần Olympus được tô đậm
  • Tên được đánh dấu màu xanh là của 12 Titan đầu tiên
  1. ^ a ă Các nguồn gốc mâu thuẫn nhau. Eros thường được cho là con của Aphrodite và Ares, nhưng Thần phả đặt ông như một trong những tạo vật nguyên thủy sinh ra từ Trống Rỗng (Chaos).
  2. ^ a ă Có hai truyển kể chính mâu thuẫn nhau về nguồn gốc Aphrodite: Hesiod (trong Thần phả) cho rằng bà sinh ra từ bọt biển sau khi Cronus thiến Uranus, do đó là con gái Uranus; nhưng Homer (trong Iliad, quyển V) cho Aphrodite là con gái của Zeus và Dione. Theo Plato (trong Symposium), đó là hai thực thể hoàn toàn khác nhau: Aphrodite OuraniaAphrodite Pandemos.
  3. ^ Trong truyền thống chủ lưu thấy ở Homer, được ủng hộ bởi chứng các bức tranh trên vại ở Attic, Hephaestus là con của Zeus và Hera. Tuy nhiên trong Thần phả của Hesiod, Hera tự sinh vô tính ra Hephaestus, để trả đũa việc Zeus tự sinh ra Athena. Một vài văn bản về sau củng cố điều này, ví dụ Bibliotheke; Hyginus', Dẫn nhập Fabulae.