Córdoba

trang định hướng Wikimedia

Córdoba có thể chỉ:

 Argentina sửa

 Colombia sửa

Tây Ban Nha sửa

 México sửa

  • Córdoba, Veracruz, thành phố hạt lỵ hạt có cùng tên tại bang Veracruz bên vịnh Mexico của México.