#0047AB

Màu cô ban là một màu xanh lam chưa bão hòa, tạo cảm giác lạnh, các chất liệu có màu như thế này chủ yếu tìm thấy trong các muối của cô ban. Màu xanh nhìn thấy trên phần lớn các loại kính, thủy tinh là màu cô ban.

Tọa độ màuSửa đổi

 Số Hex =  #0047AB
RGB   (r, g, b)      = (0, 71, 171)
CMYK  (c, m, y, k)   = (93, 67, 0, 0)
HSV (h, s, b) =  (210, 100, 67)

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi