Công đồng Trentô

(Đổi hướng từ Công đồng Trent)

Công đồng Trentô do Giáo hoàng Phaolô III triệu tập. Lúc khai mạc có 70 Giám mục, lúc kết thúc có 252 Giám mục và nhiều giáo sĩ tham dự trong 25 khoá họp từ 13 tháng 12 năm 1545 đến 4 tháng 12 năm 1563. Công đồng xác định một số điểm đức tin và giáo lý liên quan đến Phong trào Cải Cách, canh tân Giáo hội về nhiều điểm thực tế.

Công đồng Trentô
Công đồng Trentô, Bảo tàng Quốc gia Thụy Sĩ, Zurich.
Ngày1545-1563
Chấp nhận bởiGiáo hội Công giáo Rôma
Công đồng lần trướcCông đồng Lateran V
Công đồng lần sauCông đồng Vatican I
Triệu tập bởiGiáo hoàng Phaolô III
Chủ trìGiáo hoàng Phaolô III, Giáo hoàng Julius III, Giáo hoàng Piô IV
Tham dựkhoảng 255 trong những phiên cuối.
Chủ đề thảo luậnTin lành, cải cách giáo hội.
Tín điều và tuyên bốMười bảy giáo, sắc chỉ, bao gồm tất cả các khía cạnh của tôn giáo Công giáo.
Danh sách thứ tự các công đồng đại kết
Công đồng Trentô, vẽ trong Bảo tàng Palazzo del Buonconsiglio, Trentô.

Nội dung của công đồng:

  1. Thúc đẩy sự canh tân trong Giáo hội Công giáo, phản đối phong trào cách mạng của nhóm Thệ Phản (Tin Lành) liên quan đến vấn đề Mặc Khải và Đức Tin (Lý trí và sự Tiếp thụ) như Thánh Kinh, Thánh Truyền, Huấn quyền của Giáo hội, Tội Nguyên Tổ, sự Công Chính, Đặc Sủng, Bảy Phép Bí tích (Thánh Lễ), Thánh nhân, Thánh cốt, Thánh tượng.
  2. Quy định quyền lợi và trách nhiệm của Giám mục.
  3. Quy định đời sống của Giáo sĩ và Tu sĩ.
  4. Quy chế việc thành lập Dòng tu.

Tham khảoSửa đổi