Công cụ tìm kiếm (search tool) là một phần mềm nhằm cho phép người dùng tìm kiếm và đọc các thông tin có trong nội phần mềm đó, trên một trang Web, một tên miền, nhiều tên miền khác nhau, hay trên toàn bộ Internet.

Người ta phân biệt hai loại công cụ tìm kiếm:

  1. Máy truy tìm dữ liệu (search engine)
  2. Công cụ truy vấn dữ liệu (search tool)