Công sự

công trình quân sự dùng để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện vật chất

Công sự là công nghệ xây dựng pháo đài dùng để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện vật chất, kho tàng, bảo đảm chỉ huy ổn định, nâng cao hiệu quả sử dụng vũ khí và phương tiện kỹ thuật quân sự, chống các phương tiện sát thương của địch.

Tác dụngSửa đổi

1. Bảo đảm an toàn cho người và vũ khí trang bị.

2. Phát huy hỏa lực để tiêu diệt địch.

3. Tạo thế trận vững chắc, duy trì khả năng chiến đấu dài ngày, bảo đảm sinh hoạt cho bộ đội trong điều kiện chiến đấu.

Phân loạiSửa đổi

Ảnh hưởng của địa hình, thời tiết đối với công sựSửa đổi

Yêu cầu chung khi làm công sựSửa đổi

Kỹ thuật cơ bản khi làm công sựSửa đổi

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi