Trong lượng giác, công thức Mollweide, hay phương trình Mollweide,[1], được đặt tên theo Karl Mollweide, biểu diễn mối quan hệ giữa các cạnh và các góc trong một tam giác.[2] Nó được dùng để kiểm tra lời giải của một bài toán giải tam giác.[3]

Hình 1 - Tam giác với ba cạnh a, b, c và ba góc đối diện α, β, γ

Với các ký hiệu như hình 1, công thức Mollweide được biểu diễn

Công thức Mollweide sử dụng tất cả sáu tham số của một tam giác - ba cạnh và ba góc của nó.

Xem thêm sửa

Ghi chú sửa

  1. ^ Ernest Julius Wilczynski, Plane Trigonometry and Applications, Allyn and Bacon, 1914, page 102
  2. ^ Michael Sullivan, Trigonometry, Dellen Publishing Company, 1988, page 243.
  3. ^ Ernest Julius Wilczynski, Plane Trigonometry and Applications, Allyn and Bacon, 1914, page 105

Tham khảo sửa

  • H. Arthur De Kleine, "Proof Without Words: Mollweide's Equation", Mathematics Magazine, volume 61, number 5, page 281, December, 1988.