Mở trình đơn chính

Hệ thống công trình hạ tầng xã hội hay hạ tầng cơ sở bao gồm các công trình như y tế, văn hóa, giáo dục, thể thao, thương mại, dịch vụ công cộng, cây xanh, công viên, mặt nước và các công trình khác.

Ý nghĩaSửa đổi

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi