Vệ Khang bá

(đổi hướng từ Cơ Đại)

Vệ Khang bá (chữ Hán: 衞康伯), tên thật là Cơ Đại (姬代), là vị vua thứ hai của nước Vệchư hầu nhà Chu trong lịch sử Trung Quốc.

Vệ Khang bá
衞康伯
Vua chư hầu Trung Quốc (chi tiết...)
Vua nước Vệ
Tiền nhiệmVệ Khang Thúc
Kế nhiệmVệ Khảo bá
Thông tin chung
Hậu duệVệ Khảo bá
Tên thật
Cơ Đại (姬代)
Thụy hiệu
Khang bá (康伯)
Chính quyềnnước Vệ
Thân phụVệ Khang Thúc
Mất
Trung Quốc

Cơ Đại là con của Vệ Khang Thúc – vua đầu tiên nước Vệ. Sau khi Khang Thúc mất, Cơ Đại lên nối ngôi, tức là Vệ Khang bá.

Sử sách không ghi chép sự kiện xảy ra liên quan tới nước Vệ trong thời gian ông làm vua.

Không rõ Vệ Khang bá lên ngôi và mất năm nào. Con ông là Vệ Khảo bá lên nối ngôi.

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi