Cơ Đồi

trang định hướng Wikimedia

Cơ Đồi có thể là một trong các nhân vật thời Đông Chu trong lịch sử Trung Quốc:

Cả Vương tử ĐồiVệ Thận công đều là dòng dõi Chu Văn vương, trong đó Vương tử Đồi thuộc thế hệ thứ 17 và Vệ Thận công thuộc thế hệ thứ 25. Về mặt chữ Hán, chữ Đồi 颓 trong tên của Vương tử Đồi khác với chữ Đồi 穨 trong tên của Vệ Thận công.