Cơ Bất Khuất hay Cơ Bất Truật (tiếng Trung:不窋) (2300 TCN - 2100 TCN), là quân chủ thứ hai của nước Thai, chư hầu nhà Hạ trong lịch sử Trung Quốc. Ông là con trai của Hậu Tắc, và kế nghiệp cha mình dưới thời vua Hạ Vũ. Thấy chính sự nhà Hạ càng ngày suy yếu, ông đã dời đô đến Tai.

Bất Khuất
Quân chủ nước Thai
Tại vịthời vua Hạ Vũ nhà Hạ
Tiền nhiệmHậu Tắc
Kế nhiệmCơ Cúc
Thông tin chung
Sinh2300 TCN
Mất2100 TCN
Hậu duệCơ Cúc
Thân phụHậu Tắc

Thân thế sửa

Là con trai của Hậu Tắc, ông là tổ tiên của nhà Chu. Cháu trai của ông là Công Lưu.[1]

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa

  1. ^ Shiji, "Basic Annals of Zhou" 周本紀: 后稷卒,子不窋立。不窋末年,夏后氏政衰,去稷不務,不窋以失其官而犇戎狄之間。不窋卒,子鞠立。鞠卒,子公劉立。 R. Eno, "The Rise of the House of Zhou", 2010.