Cơ Ban

trang định hướng Wikimedia

Cơ Ban (chữ Hán: 姬班) có thể là một trong những nhân vật sau thời Đông Chu trong lịch sử Trung Quốc:

Cả Chu Khuông Vương, Lỗ BanTào Chiêu công đều là dòng dõi Chu Văn Vương, trong đó Tào Chiêu công thuộc thế hệ thứ 14, Lỗ Ban thuộc thế hệ thứ 17 và Chu Khuông Vương thuộc thế hệ thứ 22.