Cơ Di Ngô

trang định hướng Wikimedia

Cơ Di Ngô (chữ Hán: 姬夷吾) có thể là một trong những nhân vật sau:

Hai vị vua này có cùng tên húy, có chung nguồn gốc là con cháu của Cổ Công Đản Phủ - tổ tiên nhà Chu. Tính từ Cổ Công Đản Phủ, Ngô Di Ngô thuộc thế hệ thứ 13, Tấn Huệ công thuộc thế hệ thứ 18.