Cơ Kiêu

trang định hướng Wikimedia

Cơ Kiêu (姬驕) có thể là một trong các nhân vật thời Đông Chu trong lịch sử Trung Quốc:

Cả Chu An VươngTấn Ai công đều là dòng dõi Chu Vũ Vương, trong đó Tấn Ai công thuộc thế hệ thứ 24 và Chu An Vương thuộc thế hệ thứ 32.