Cơ Sóc

trang định hướng Wikimedia

Cơ Sóc (chữ Hán: 姬朔) có thể là một trong các vị vua chư hầu nhà Chu:

Cả Vệ Huệ công và Sái Thành hầu đều là dòng dõi Chu Văn Vương Cơ Xương, trong đó Vệ Huệ công thuộc thế hệ thứ 13 và Sái Thành hầu thuộc thế hệ thứ 21.