Cơ Sắc

trang định hướng Wikimedia

Cơ Sắc (chữ Hán: 姬遫) có thể là một trong những vua nước Vệ - chư hầu nhà Chu trong lịch sử Trung Quốc:

Vệ Mục côngVệ Thành hầu đều là dòng dõi của Chu Văn Vương, trong đó Vệ Mục công thuộc thế hệ thứ 17, còn Vệ Thành hầu thuộc thế hệ thứ 26, là hậu duệ trực hệ của Mục công.