Cơ Thắng

trang định hướng Wikimedia

Cơ Thắng (chữ Hán: 姬勝) có thể là một trong các vị vua chư hầu nhà Chu trong lịch sử Trung Quốc:

Cả Tào Vũ công và Trịnh Thanh công đều là dòng dõi Chu Văn vương, trong đó Tào Vũ công thuộc thế hệ thứ 19 và Trịnh Thanh công thuộc thế hệ thứ 23.