Viện cơ mật

trang định hướng Wikimedia
(đổi hướng từ Cơ mật viện)

Viện cơ mật hay hội đồng cơ mật là một cơ quan tư vấn cho người đứng đầu nhà nước của một quốc gia của một chế độ quân chủ. Từ "cơ mật" có nghĩa là "cá nhân" hoặc "bí mật"; do đó, một hội đồng riêng đã được một ủy ban cố vấn thân cận nhất của vua để đưa ra lời khuyên bí mật về công việc của nhà nước, là từ dùng để chỉ các phương thức họp kín để bàn luận, tham vấn về một vấn đề nào đó. Viện Cơ mật còn gọi là Cơ mật viện hay Khu mật viện (Nhà Nguyên).

Các cơ mật việnSửa đổi

Các viện cơ mật còn hoạt độngSửa đổi

Các viện cơ mật trước đâySửa đổi

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi