Cơ quan sinh dục

bất kỳ bộ phận cơ thể giải phẫu liên quan đến sinh sản hữu tính và cấu thành hệ thống sinh sản trong một sinh vật phức tạp

Cơ quan sinh dục hay sinh thực khí, theo định nghĩa hẹp, là bất kỳ bộ phận giải phẫu nào trên cơ thể tham gia vào quá trình sinh sản hữu tính và cấu thành hệ sinh dục trong một tổ chức phức tạp. Hoa là cơ quan sinh dục của thực vật có hoa,[1] nón là cơ quan sinh dục của thực vật ngành Thông[2] còn rêu, dương xỉ và những thực vật tương tự khác có cơ quan sinh sản là túi giao tử.[3]

Hoa là cơ quan sinh dục của thực vật có hoa.

Động vật có vú sửa

Các cơ quan sinh dục bên ngoài và bên trong sửa

Lớp Thú, cơ quan sinh dục bao gồm:

Giống cái Giống đực
 
Hình ảnh về cơ quan sinh dục nữ
 
Hình ảnh về cơ quan sinh dục nam

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa

  1. ^ “FLOWERING PLANT REPRODUCTION”. Bản gốc lưu trữ ngày 28 tháng 2 năm 2012. Truy cập ngày 4 tháng 7 năm 2010.
  2. ^ ibiblio.org Glossary for the Key to The Gymnosperms of the Southeastern U.S.
  3. ^ “Primitive Plants: Mosses, Ferns, and Allies”. Bản gốc lưu trữ ngày 28 tháng 7 năm 2012. Truy cập ngày 4 tháng 7 năm 2010.

Đọc thêm sửa

  • Leonard, Janet L. and Alex Córdoba-Aguilar (2010). The Evolution of Primary Sexual Characters in Animals. Oxford: Oxford University Press. ISBN 0199717036.Quản lý CS1: sử dụng tham số tác giả (liên kết)