Cơ sở dữ liệu đa phương tiện

Cơ sở dữ liệu đa phương tiện (tiếng Anh: Multimedia Database - MMDB) là một tập hợp các dữ liệu đa phương tiện có liên quan.[1] Các dữ liệu đa phương tiện bao gồm một hoặc nhiều kiểu dữ liệu phương tiện truyền thông chính như văn bản, hình ảnh, các đối tượng đồ họa (bao gồm bản vẽ, phác thảohình minh họa) các chuỗi hình ảnh động, âm thanhvideo.

Một hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu đa phương tiện (tiếng Anh: Multimedia Database Managment System - MMDBMS) là một khung quản lý các loại dữ liệu khác nhau có khả năng đại diện trong một sự đa dạng rộng của các định dạng trên một mảng rộng các nguồn phương tiện truyền thông. Nó cung cấp hỗ trợ cho các loại dữ liệu đa phương tiện, và tạo thuận lợi cho việc tạo ra, lưu trữ, truy cập, truy vấn và kiểm soát của một cơ sở dữ liệu đa phương tiện.[2]

Chú thíchSửa đổi

  1. ^ Yu, Chien; Teri Brandenburg (tháng 2 năm 2011). “Multimedia database applications: issues and concerns for classroom teaching” (PDF). 3 (1): 2. Truy cập ngày 28 tháng 5 năm 2014. Chú thích journal cần |journal= (trợ giúp)
  2. ^ Adjeroh, Donald; Nwosu, Kingsley (1997). “Multimedia Database Management - Requirements and Issues” (PDF). IEEE Multimedia. 4 (3): 1. Truy cập ngày 28 tháng 5 năm 2014.