Cơ tương (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Cơ tương trong tiếng Việt có thể là: