Cơm (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Cơm có thể chỉ:

  • Thức ăn phổ biến của người Á Đông: cơm.
  • Tên một họ cá biển thuộc bộ Cá trích (Clupeiformes): cá cơm.
  • Phần cùi của trái cây.