Cương hầu

trang định hướng Wikimedia
(Đổi hướng từ Cương Hầu)

Cương Hầu (chữ Hán 剛侯) là thụy hiệu của một số vị vua chư hầu và đại thần trong lịch sử Trung Quốc, Triều TiênViệt Nam.

Danh sách

sửa

Xem thêm

sửa