Cương vương

trang định hướng Wikimedia
(Đổi hướng từ Cương Vương)

Cương Vương (chữ Hán 剛王) là thụy hiệu của một số vị quân chủ chư hầu trong lịch sử Trung Quốc.

Danh sách

sửa

Xem thêm

sửa