Cảng Cái Lân là một cảng nước sâu thuộc cụm cảng Hòn Gai tỉnh Quảng Ninh, đang được xây dựng và mở rộng thành một trong những cảng lớn nhất Việt Nam.

một góc cảng Cái Lân

Cơ sở hạ tầngSửa đổi

  • Cảng gồm 8 cầu tàu, 2 bến bốc xếp container và 2 bến nghiêng;
  • Kho có diện tích 10.000 m², bãi chứa hàng có diện tích 17.000 m²;
  • Thiết bị bốc dỡ: 1 cẩu 20 tấn, 2 cẩu 30 tấn, 2 cẩu 50 tấn di động, 3 cẩu 70 tấn và một số cẩu di động từ 8 đến 10 tấn khác;
  • Khả năng cập tàu: Tàu từ 1 đến 5 vạn tấn có thể cặp bến;
  • Khả năng xếp dỡ: từ 5 đến 8 triệu tấn/năm.

Tham khảoSửa đổi