Cảnh Chiêu Đế

trang định hướng Wikimedia

Cảnh Chiêu Đế (chữ Hán: 景昭帝) là thụy hiệu của một số vị quân chủ trong lịch sử Trung Quốc.

Danh sách

sửa

Xem thêm

sửa