Cảnh sát Hoàng gia Lào

Cảnh sát Hoàng gia Lào (tiếng Pháp: Police Royale Laotiènne – PRL), là lực lượng cảnh sát quốc gia chính thức của Vương quốc Lào từ năm 1949-1975, hoạt động phối hợp chặt chẽ với Quân lực Hoàng gia Lào (FAR) trong cuộc Nội chiến Lào từ năm 1960-1975.

Cảnh sát Hoàng gia Lào
Royal Lao Police
Police Royale Laotiènne
Tổng quan Cơ quan
Thành lập(không rõ)
Giải thể1975
Quyền hạnQuốc gia
Trụ sởViêng Chăn
Số nhân viên(không rõ)
Ngân quỹ hàng năm(không rõ)
Lãnh đạo Cơ quan
  • (không rõ), Tổng cục Cảnh sát Hoàng gia Lào

Kết hợp Sửa đổi

Một nhánh đặc biệt của lực lượng an ninh Lào đáng giá được đề cập đến là đơn vị "phối hợp lãnh đạo quốc gia" (Directorate of National Co-ordination hoặc DNC) (tiếng Pháp: Direction de Coordination Nationale – DCN). DNC là lực lượng cảnh sát dã chiến tinh nhuệ bán quân sự có khả năng nhảy dù phỏng theo hình mẫu của biệt đội thuộc Đơn vị tái tiếp tế trên không Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan (PARU) và tương tự như chức năng của lực lượng cảnh sát dã chiến Việt Nam Cộng hòa. Đơn vị có nguốn gốc hình thành từ tháng 9 năm 1960, khi Bộ Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia ra lệnh thành lập một "Liên đoàn cơ động đặc biệt" (tiếng Pháp: Groupement Mobile Speciale - GMS) bao gồm hai Tiểu đoàn bán quân sự đặc biệt (tiếng Pháp: Bataillons Speciales - BS), thứ 11 và thứ 33.

Chỉ huy Sửa đổi

Xem thêm Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi

  • Kenneth Conboy and Simon McCouaig, The War in Laos 1960-75, Men-at-arms series 217, Osprey Publishing Ltd, London 1989. ISBN 9780850459388
  • Kenneth Conboy and Simon McCouaig, South-East Asian Special Forces, Elite series 33, Osprey Publishing Ltd, London 1991. ISBN 1-85532-106-8
  • Kenneth Conboy and Don Greer, War in Laos, 1954-1975, Squadron/Signal Publications, 1994. ISBN 0897473159

Liên kết ngoài Sửa đổi