Cần Thơ (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Cần Thơ là một thành phố trực thuộc trung ương của Việt Nam và là đô thị trung tâm kinh tế lớn nhất của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, tách ra từ tỉnh Cần Thơ cũ vào năm 2003. Ngoài ra, Cần Thơ còn có thể chỉ một số đơn vị hành chính tồn tại trong lịch sử như:

Ngày nay, tên gọi Cần Thơ được đặt cho:

Xem thêm sửa