Cầu Bình là cây cầu ở vị trí km 73+900 của quốc lộ 37 bắc qua sông Kinh Thầy, nối huyện Nam Sách với thành phố Chí Linh (tỉnh Hải Dương).

Cầu Bình.

Thông số kỹ thuật sửa

  • Chiều dài cầu: 321.55 m;
  • Chiều rộng: 7 m;
  • Số nhịp: 8 nhịp;
  • Kiểu vật liệu: bê tông;
  • Cấp tải trọng: H30;
  • Cầu có 2 nhịp thông thuyền là 90 và 120 m;
  • Lưu lượng thông xe ngày đêm từ 1.000 đến 1.500 xe.

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa