Cầu Chà Và

trang định hướng Wikimedia

Cầu Chà Và có thể là: