Cầu lông tại Đại hội Thể thao châu Á 1986

Cầu lông là cuộc thi tổ chức tại Đại hội Thể thao châu Á 1986.

Huy chương giành được sửa

Đơn nam

H.chương NOC/Tên H.chương NOC/Tên H.chương NOC/Tên H.chương NOC/Tên
    Trung Quốc     Trung Quốc     Hàn Quốc     Hàn Quốc
Triệu Tiên Hoa Dương Dương Park Sung-Hae Sung Han-Kook

Đôi nam

H.chương NOC/Tên H.chương NOC/Tên H.chương NOC/Tên H.chương NOC/Tên
    Hàn Quốc     Trung Quốc     Trung Quốc     Indonesia
Park Joo-Bong
Kim Moon-Soo
Thiên Băng Nghị
Lỹ Vĩnh Ba
Đinh Tề Thánh
Trần Cảng
Liem Swie King
Bobby Ertanto

Đội nam

H.chương NOC/Tên H.chương NOC/Tên H.chương NOC/Tên H.chương NOC/Tên
    Hàn Quốc     Trung Quốc     Ấn Độ     Indonesia

Đơn nữ

H.chương NOC/Tên H.chương NOC/Tên H.chương NOC/Tên H.chương NOC/Tên
    Trung Quốc     Trung Quốc     Hàn Quốc     Hàn Quốc
Hàn Ái Bình Lý Linh Vỹ Hwang Hye-Young Kim Yun-Ja

Đôi nữ

H.chương NOC/Tên H.chương NOC/Tên H.chương NOC/Tên H.chương NOC/Tên
    Trung Quốc     Hàn Quốc     Indonesia     Nhật Bản
Lâm Anh
Quản Vĩ Chân
Yoo Sang-Hee
Kim Yun-Ja
Rosiana Tendean
Imelda Wiguno
Jinnai Kimiko
Kitada Sumiko

Đội nữ

H.chương NOC/Tên H.chương NOC/Tên H.chương NOC/Tên H.chương NOC/Tên
    Trung Quốc     Nhật Bản     Indonesia     Hàn Quốc

Trộn đội

H.chương NOC/Tên H.chương NOC/Tên H.chương NOC/Tên H.chương NOC/Tên
    Hàn Quốc     Hàn Quốc     Trung Quốc     Trung Quốc
Chung Myung-Hee
Park Joo-Bong
Chung So-Young
Lee Deuk-Choon
Lâm Anh
Tưởng Quốc Lương
Tiên Bình
Hùng Quốc Bảo

Bảng huy chương sửa

1   Trung Quốc 4 4 3 11
2   Hàn Quốc 3 2 5 10
3   Nhật Bản 0 1 1 2
4   Indonesia 0 0 4 4
5   Ấn Độ 0 0 1 1

Tham khảo sửa