Cầu siêu hay lễ cầu siêu là nghi lễ cầu nguyện cho linh hồn được siêu thoát theo quan niệm các tôn giáo khác nhau, bao gồm:

  • Requiem: thánh lễ Missa cầu cho các linh hồn trong Thiên Chúa giáo.
  • Pháp sự (Hōji (Nhật: 法事 Hepburn: Hōji?)), pháp yếu (Hōyō (Nhật: 法要 Hepburn: Hōyō?)) hoặc pháp hội (tiếng Trung法會Fǎ huì): việc cúng tế của Phật giáo (dịch vụ tưởng niệm, memorial services) lâu lâu làm một lần (định kỳ, periodical) nói là để giúp một người chết được siêu thoát