Cầu thủ

trang định hướng Wikimedia

Cầu thủ (球手) là từ chỉ chung các vận động viên thể thao hoạt động với trái bóng và mang tính tập thể nhiều người, bao gồm: