Mở trình đơn chính

Cầu thủ là từ chỉ chung các vận động viên thể thao hoạt động với trái bóng, bao gồm: