Cận chiến là tình huống chiến đấu diễn ra trong tầm ngắn giữa 2 hay nhiều người.[1] Các loại chiến đấu chung là tay không hoặc có vũ trang, tình huống chiến đấu sẽ diễn ra trong một không gian nhỏ hẹp. Trong quân sự, cận chiến thường diễn ra trong đô thị.

Cận chiến

"Cận chiến" là từ Hán-Việt, nghĩa là chiến đấu tầm gần.

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa

  1. ^ MCRP 3-02B: Close Combat, Washington, D.C.: Department Of The Navy, Headquarters United States Marine Corps, ngày 12 tháng 2 năm 1999