Cố Luân Thuần Hi Công chúa

Cố Luân Thuần Hi Công chúa (chữ Hán: 固伦纯禧公主, 28 tháng 10 năm 1671 - 7 tháng 12 năm 1741), con gái nuôi của Khang Hi Đế. Từ nhỏ được nuôi dưỡng trong cung, xưng Đại Công chúa.

Cố Luân Thuần Hi Công Chúa
固伦纯禧公主
Công chúa nhà Thanh
Thông tin chung
Sinh1671
Mất1741
An tángThông Du, Hưng Long sơn
Phối ngẫuBan Đệ
Hậu duệTắc Lăng Nạp Mặc Trát Nhĩ
Hoàng tộcÁi Tân Giác La
Thân phụCung Thân vương Thường Ninh
Thân mẫuThứ Phúc tấn Tấn thị

Cuộc sốngSửa đổi

Cố Luân Thuần Hi Công chúa sinh vào ngày 28 tháng 10 (âm lịch) năm Khang Hi thứ 10 (1671), là trưởng nữ của Cung Thân vương Thường Ninh. Mẹ bà là Thứ Phúc tấn Tấn thị. Công chúa từ nhỏ đã được nuôi dưỡng trong cung, từng được xưng là Đại Công chúa.

Năm Khang Hi thứ 29 (1690), Đại Công chúa được phong Hòa Thạc Thuần Hi Công chúa (和硕纯禧公主), hạ giá Nhất đẳng Thai cát Ban Đệ thuộc Bác Nhĩ Tế Cát Đặc thị của Khoa Nhĩ Thấm. Cung đình đương án còn xưng là Hòa Thạc Thuần Thận Công chúa (和硕纯慎公主) hoặc Khoa Nhĩ Thẩm Ô Lặc Hỉ Tô Công chúa (科尔沁乌勒喜苏公主).

Năm thứ 31 (1692), phủ Công chúa bố trí Thị vệ cùng Trưởng sử, án theo quy chế của Bối lặc.

Năm thứ 34 (1695), ngày 10 tháng 2, "Thượng Chi Kiệt đẳng vi cung trung dụng quá thưởng quá vật phẩm đích bản" đã ghi chép lại, vào ngày 22 tháng 12 năm Khang Hi thứ 33 (1694), Khoa Nhĩ Thẩm Ô Lặc Hỉ Tô Công chúa đã đưa tới ngựa cùng lông dê các loại, lại được thưởng 2 nhiễm điêu bì và 2 nhiễm thác bì.[1]

Năm thứ 37 (1698), ngày 3 tháng 9, khi Khang Hi Đế tới Thịnh Kinh để tế tổ lần thứ ba, đã trú tại Thuần Hi Công chúa phủ ở Khoa Nhĩ Thẩm. Bà cùng Ngạch phò đã thịnh yến thiết đại Hoàng phụ. Lúc rời đi, Khang Hi Đế đã thưởng cho cả hai bạch kim cùng thải đoạn.

Năm Ung Chính nguyên niên (1723), ngày 25 tháng 2, bà được tấn phong Cố Luân Thuần Hi Công chúa.

Năm thứ 2 (1724), con gái thứ năm của Doãn Thì và Dắng thiếp Ngô Nhã thị được gả cho con trai của bà, theo ý định trước đó của Khang Hi Đế mà không được ban thưởng tước vị. Bà liền thượng tấu, khẩn thỉnh Thế Tông ban phẩm cấp cho con dâu. Vốn ưu đãi Mông Cổ, Ung Chính Đế liền ban cho phẩm cấp Huyện quân.

Sau khi Ngạch phò Ban Đệ qua đời, bà sống ở Bắc Kinh. Năm Càn Long thứ 6 (1741), ngày 7 tháng 12, bà qua đời, hưởng thọ 71 tuổi.

Gia đìnhSửa đổi

Ngạch phòSửa đổi

Ban Đệ (班第), Bác Nhĩ Tế Cát Đặc thị, tòng tôn của Khoa Nhĩ Thấm Quận vương Kỳ Tháp Đặc (奇塔特), Nhất đẳng Thai cát. Từng trải qua Nội Đại thần, Đô thống, Hữu dực Tiên phong Thống lĩnh.

Năm Khang Hi thứ 31 (1692), năm thứ 3 sau khi Công chúa xuất giá, bố trí Thị vệ cùng Trưởng sử, án theo quy chế của Bối lặc.

Năm Ung Chính thứ 4 (1726), ngày 9 tháng 4, Ban Đệ qua đời.

Năm Càn Long thứ 18 (1753), tháng 2, được Càn Long Đế truy thụy "Cung Cần" (恭勤).

Hậu duệSửa đổi

  • Tắc Lăng Nạp Mặc Trát Nhĩ (塞楞纳穆扎尔), Nhất đẳng Thai cát, Ngạch phò của Huyện quân - ngũ nữ của Trực Quận vương Dận Thì.

Tham khảoSửa đổi

Chú thíchSửa đổi

  1. ^ 《 尚之杰等为宫中用过赏过物品的本 》 记载康熙三十三年十二月二十二日, 科尔沁乌勒喜苏公主送来马及退羊毛等物, 赏给染貂皮二及染獭皮二