Cố vấn Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam

Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam hay Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương là chức danh thuộc Hội đồng Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do các nhà lãnh đạo hàng đầu trong hệ thống chính trị Việt Nam (thời kỳ sau Đổi mới, giai đoạn 19862001) cùng tham gia vào tập thể lãnh đạo phụ trách công tác cố vấn, tham mưu, chỉ đạo gián tiếp các chủ trương chính sách, nghị quyết quan trọng của BCH Trung ương.

Điều kiện đảm nhiệm chức vụSửa đổi

Người giữ chức vụ Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương thường là các nguyên lãnh đạo cấp cao như:

Cùng một số chức danh lãnh đạo chủ chốt đặc biệt quan trọng khác trong hệ thống chính trị Việt Nam thời kỳ ấy, và Bí thư Thường trực kiêm Trưởng ban Chính trị Đặc biệt Lê Đức Thọ là 1 ví dụ điển hình.

Trọng trách và nhiệm vụSửa đổi

Trên thực tế những lãnh đạo là Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương không còn trực tiếp tham gia lãnh đạo chỉ đạo các công vụ của nhà nước,nhưng họ vẫn tiếp tục là ủy viên Bộ chính trị và có tiếng nói rất lớn trong tập thể lãnh đạo ở Việt Nam trong giai đoạn tồn tại Hội đồng cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nhiệm vụ của các Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương là tham gia cố vấn,tham mưu các chủ trương chính sách của Đảng,xem xét,bổ sung cho ý các văn kiện, quyết định của ban chấp hành Trung ương, tham gia công tác tổ chức chuẩn bị cho Đại hội Đại biểu toàn quốc của Đảng và công tác quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương khoá mới và kiện toàn bộ máy lãnh đạo chủ chốt, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Những cá nhân từng đảm nhiệm chức vụSửa đổi

  • Người có thời gian đảm nhiệm chức vụ Cố vấn Trung ương ngắn nhất là Nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Trường Chinh (mất khi đang tại nhiệm): 18/12/1986 – 30/9/1988 (1 năm 311 ngày).
  • Người có thời gian đảm nhiệm chức vụ Cố vấn Trung ương dài nhất là Nguyên Thủ tướng Chính phủ Phạm Văn Đồng: 18/12/1986 – 29/12/1997 (11 năm 11 ngày).

Hội đồng cố vấn Trung ương tồn tại trong khóa VI, VII, VIII của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cố vấn Chức vụ Nhiệm kỳ Ghi Chú
Khóa VI Trường Chinh Nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước 18/12/1986 – 27/6/1991 Mất khi đang tại nhiệm
Phạm Văn Đồng Nguyên Thủ tướng
Lê Đức Thọ Nguyên Trưởng ban Tổ chức Trung ương Mất khi đang tại nhiệm
Khóa VII Phạm Văn Đồng Nguyên Thủ tướng 27/6/1991 – 1/7/1996
Nguyễn Văn Linh Nguyên Tổng Bí thư
Võ Chí Công Nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhà nước
Khóa VIII Phạm Văn Đồng Nguyên Thủ tướng 1/7/1996 – 29/12/1997 Tất cả xin rút
Nguyễn Văn Linh Nguyên Tổng Bí thư
Võ Chí Công Nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhà nước
Khóa VIII (sau hội nghị TW 4) Đỗ Mười Nguyên Tổng Bí thư 29/12/1997 – 22/4/2001 Bầu bổ sung
Lê Đức Anh Nguyên Chủ tịch nước
Võ Văn Kiệt Nguyên Thủ tướng

Tham khảoSửa đổi