Cốc là tên gọi chung của:

  • Cốc uống, vật có đáy chứa nước để uống
  • Họ Cốc, họ chim
  • Sơn cốc, nơi có địa hình núi bao quanh, tách biệt với bên ngoài