Cốt truyện hay mạch truyện (tiếng Anh: plotline hay dramatic structure) là kết cấu của một tác phẩm kịch văn học như kịch sân khấu hoặc điện ảnh. Đối với các bộ phim thì nó được gọi là nội dung phim hoặc mạch phim. Nhiều học giả đã phân tích về cốt truyện, khởi đầu từ triết gia Aristoteles với tác phẩm Thi học hay Luật thơ (khoảng năm 335 TCN). Bài viết sau đây nhìn từ cách giải thích của Aristoteles về thể loại bi kịch Hy Lạp và trên sự phân tích của tiểu thuyết gia Gustav Freytag về sân khấu kịch Hy Lạpcác vở kịch của Shakespeare.

Lịch sử sửa

Trong tác phẩm Thi học, nhà triết học Hy Lạp Aristoteles đặt ra quan điểm rằng kịch sân khấu nên mô phỏng diễn biến trọn vẹn thống nhất. "Sự trọn vẹn là khi có phần đầu, phần giữa và kết thúc (1450b27).[1] Ông tách kịch sân khấu thành hai phần: phức tạp và tháo gỡ.

Xem thêm sửa

Chú thích sửa

  1. ^ Perseus Digital Library (năm 2006). Thi học - Aristoteles

Tham khảo sửa

  • Gustav Freytag (1900) [Bản quyền năm 1894], soạn tại thành phố Chicago (Hoa Kỳ), Freytag's Technique of the Drama, An Exposition of Dramatic Composition and Art by Dr. Gustav Freytag: An Authorized Translation From the Sixth German Edition by Elias J. MacEwan, M.A. (ấn bản 3), Nhà xuất bản Scott Foresman, LCCN 13-283

Liên kết ngoài sửa

Các phân tích học thuật khác