Cổ là một phần của cơ thể, thường có ở các động vật có xương sống, là nơi bắt đầu của cột sống, phân biệt phần đầu và phần thân.

  • Phần cổ (cervical): 7 đốt sống (C1–C7)
    • C1 được gọi là "atlas" và nâng đỡ đầu, C2 là "trục", và C7 là đốt sống cổ nhỏ hay đốt sống cổ thứ 7.[1]
    • Quá trình hình thành gai đốt sống chẻ đôi không ở C1 và C7
    • Chỉ có đốt sống cụt có lỗ ngang
    • Thân nhỏ
Cổ
Cổ người
Chi tiết
Định danh
Latinhcollum
MeSHD009333
TAA01.1.00.012
FMA7155
Thuật ngữ giải phẫu

Tham khảo sửa

  1. ^ Frietson Galis (1999). “Why do almost all mammals have seven cervical vertebrae? Developmental constraints, Hox genes and Cancer” (PDF). Journal of experimental zoology. 285 (1): 19–26. doi:10.1002/(SICI)1097-010X(19990415)285:1<19::AID-JEZ3>3.0.CO;2-Z. PMID 10327647. Bản gốc (PDF) lưu trữ ngày 10 tháng 11 năm 2004. Truy cập ngày 14 tháng 11 năm 2013.

Liên kết ngoài sửa