Cổ (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Cổ trong tiếng Việt có thể chỉ: